Spring til indhold

Vores telefoner er desværre nede i øjeblikket! Kontakt os i stedet via mail.

Backup

Få tryghed med backup hos os

Prøv i 14 dage, fuld tilfredshed eller ingen regning

Backup kører hver dag, også i ferier og weekender

Data kommer i sikkerhed eksternt

En bedre backup der kan mere og gemmer længere

MRC Remote backup giver bedre backup ude af huset

– og dine data lagres trygt og lokalt i Nordjylland

Vi anbefaler vores backup, som er baseret på markedets mest udbredte software til backup (Veeam) og er drevet på kraftige servere med flerdobbelt redundans og høj sikkerhed.
Vores servere står lokalt i Nørresundby og dine data bliver dermed i landet, modsat nogle andre løsninger som sender data til udlandet.

Veeam_logo-new
VCSP_silver_color_with_border_rgb
Veeam_logo-new

Vi anbefaler vores backup, som er baseret på markedets mest udbredte software til backup (Veeam) og er drevet på kraftige servere med flerdobbelt redundans og høj sikkerhed.
Vores servere står lokalt i Nørresundby og dine data bliver dermed i landet, modsat nogle andre løsninger som sender data til udlandet.

VCSP_silver_color_with_border_rgb
Veeam_product_Service_Provider_Console_2lines
Veeam_product_Cloud_Connect_1line
Veeam_product_Backup_for_MS_365_1line
Veeam_product_Backup_&_Replication_1line
Veeam_product_Service_Provider_Console_2lines
Veeam_product_Cloud_Connect_1line
Veeam_product_Backup_for_MS_365_1line
Veeam_product_Backup_&_Replication_1line

Din sikkerhed

Dine data ligger trygt hos os i Nordjylland og ikke hos en hosting-underleverandør. · Dine data er dobbelt sikret: vore backupservere er dublerede og har høj sikkerhed. · Vi bruger verdens mest udbredte software til online backup (Ahsay)

Det er nemt at komme i gang!

Den første backup kører typisk samme aften eller dagen efter bestilling hos os

Bedre backup lokalt i Nordjylland

Data kan forsvinde på et sekund ved fejl på harddiske, brugerfejl, brand, vandskade, tyveri m.m. Med en god daglig backup hos os kan data genskabes

Gratis oprettelse - enkel i brug

Vi opretter backup-job gratis. Vi følger driften i 14 dage og viser dig hvordan du bruger backup-systemet. Menuer er danske og brugervenlige. Man kan selv ændre backup-job og hente data fra sin backup via vor backup-hjemmeside

Fordele

Automatisk backup af økonomisystem, filer og databaser på dine servere og PC’er

Backup overføres krypteret via internettet

Du modtager hver dag en letforståelig dansk backup-log pr. e-mail

Du kan gå langt tilbage i tid, dag for dag og hente en bestemt version af dine data

Er der vigtige data på firmaets bærbare PC’er og tablets? Vor løsning kan også tage backup af disse ofte oversete enheder

Backup-løsningen er dubleret og sikret mod tyveri, vandskade, brand og el-fejl

Vi understøtter alle gængse systemer inkl. Windows, Linux, Mac, Exchange og SQL Server, Oracle og Domino


Version 3, d. 29. august 2017Produktbeskrivelse:

MRC Online Backup leveres af MRC Computer A/S (MRC) og er fjernbackup samt fjernreetablering af data i filer og databaser fra vore kunders servere og arbejdsstationer via internettet til vores backupservere (Produktet).Vilkår:
1. For alle ydelser leveret af MRC, herunder levering af Produktet gælder MRCs almindelige Salgs- og leveringsbetingelser, idet følgende ændringer er gældende:

a. Prisen for Produktet fastsættes i vores produktbeskrivelse som findes på vores hjemmeside www.mrc.dk og udleveres fra vort kontor. Prisen beregnes ud fra forbrugte GB plads pr. måned, og kundens GB kvota aftales mellem kunden og MRC og kan justeres efter behov. Betaling for Produktet faktureres 6 måneder forud. Ændres GB kvota før næste fakturaperiode fakturerer vi ændringen forholdsmæssigt.
b. Aftalen om kundens brug af Produktet, påbegyndes efter igangsætning og installation af backupprogram hos kunden. Aftalen kan opsiges af kunden med 1 måneds varsel, før næste 6 måneders periode. Aftalen kan opsiges af MRC med 3 måneders varsel, før næste 6 måneders periode.
c. Kunden er den eneste der har kendskab til sine backup-krypteringsnøgler. Kunden har selv ansvaret for, at krypteringsnøgler opbevares forsvarligt og sikkert. Det samme gælder kundens brugernavn og kode til administration af backup-løsningen.
d. Kunden er ansvarlig for, at de dataområder der er valgt til at blive sikkerhedskopieret også er dækkende for det som kunden ønsker sikret. Det kaldes filudvælgelsen. Vi gør opmærksom på, at både filudvælgelsen og mappers placering i filsystemet utilsigtet kan ændres af kunden og dermed påvirke om de forventede data findes i sikkerhedskopien. Kunden kan se hvilke data der er med i filudvælgelsen i de backuplogs kunden modtager pr. mail.
e. Afviklingen af kundens backup er afhængig af, at kundens netværk, internetforbindelse, server og/eller arbejdsstationer, der kommunikerer med vores backupserver, er i god stand og velfungerende, ligesom at vor backupsoftware hos kunden er i normal drift. Kunden er forpligtet til at holde øje med og reagere over for MRC på fejl i disse, og i den backuplog der tilsendes kunden pr. mail efter hver backupkørsel, samt at reagere overfor MRC hvis backuplogs udebliver.
f. MRC er ikke ansvarlig for eventuel skade, eller direkte og indirekte tab, inklusive skade og direkte eller indirekte tab i forbindelse med, at backup data ikke kan genskabes, eller at fortrolig information utilsigtet offentliggøres.
g. Ansvar: MRC påtager sig et ansvar for det leverede Produkt i henhold til dansk rets almindelige regler men med de følgende begrænsninger: MRCs erstatningspligt kan aldrig, uanset om en fejl eller mangel er forvoldt som følge af grov uagtsomhed, overstige prisen for 24 måneders levering af Produktet til kunden. MRC hæfter endvidere ikke for indirekte tab/følgeskader såsom driftstab, avancetab, tidstab eller tab af data. I det omfang en skade er dækket af en producent/distributørs ansvar/garanti, kan kunden gøre dette ansvar/denne garanti direkte gældende mod producenten/distributøren.

Hør mere om dine muligheder og lad os passe på dine data

Udfyld kontaktformularen her eller kontakt os på tlf. 96 32 45 00 eller salg@mrc.dk

    Til top